virtualMachinepostgresql

Bitnami PostgreSQL Stack for Virtual Machines