virtualMachineminio

Bitnami Object Storage based on MinIO® for Virtual Machines