azureguacamole

Bitnami package for Apache Guacamole for Microsoft Azure